За хората посветили се на успеха, границите във времето и пространството са относително понятие. Днес, както никога преди, идеята за глобален бизнес в един глобален свят е достижима за повече хора отколкото когато и да е било преди в историята на света!